معنی و ترجمه کلمه hang up به فارسی hang up یعنی چه

hang up


معوق گذاشتن ،معوق شدن ،درحال معلق ماندن ،ماندن ،به صحبت تلفنى خاتمه دادن ،زنگ زدن
کامپيوتر : توقف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها