معنی و ترجمه کلمه hard game به فارسی hard game یعنی چه

hard game


ورزش : بازى دشوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها