معنی و ترجمه کلمه hard goods به فارسی hard goods یعنی چه

hard goods


اجسام پايدار ومقاوم ،اجسام سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها