معنی و ترجمه کلمه hard mouth به فارسی hard mouth یعنی چه

hard mouth


بد دهنگى ،بد لگامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها