معنی و ترجمه کلمه hard stand به فارسی hard stand یعنی چه

hard stand


بارانداز هوايى
علوم نظامى : بارانداز داخل فرودگاه محل پارک اسفالت شده براى خودروها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها