معنی و ترجمه کلمه hard-charge به فارسی hard-charge یعنی چه

hard-charge


ورزش : بشدت و حداکثر سرعت راندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها