معنی و ترجمه کلمه hard-featured به فارسی hard-featured یعنی چه

hard-featured


بدقيافه ،زشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها