معنی و ترجمه کلمه hard-featured به فارسی hard-featured یعنی چه

hard-featured


بدقيافه ،زشت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها