معنی و ترجمه کلمه hard-headed به فارسی hard-headed یعنی چه

hard-headed


مردمنطقى ،مردعملى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها