معنی و ترجمه کلمه hard-laid به فارسی hard-laid یعنی چه

hard-laid


علوم دريايى : سفت تابيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها