معنی و ترجمه کلمه harden (to) به فارسی harden (to) یعنی چه

harden (to)


سختيدن ،محکم شدن
معمارى : خشک کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها