معنی و ترجمه کلمه hardened battery plate به فارسی hardened battery plate یعنی چه

hardened battery plate


الکترونيک : صفحه باترى سخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها