معنی و ترجمه کلمه hardening and temper به فارسی hardening and temper یعنی چه

hardening and temper


علوم مهندسى : بهتر کردن تشويه ى فولاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها