معنی و ترجمه کلمه hardening distortion به فارسی hardening distortion یعنی چه

hardening distortion


علوم مهندسى : شکستگى سخت گردانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها