معنی و ترجمه کلمه hardness of water به فارسی hardness of water یعنی چه

hardness of water


معمارى : سختى اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها