معنی و ترجمه کلمه hardness testing machine به فارسی hardness testing machine یعنی چه

hardness testing machine


علوم مهندسى : دستگاه ازمايش سختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها