معنی و ترجمه کلمه harmonic vibration به فارسی harmonic vibration یعنی چه

harmonic vibration


معمارى : ارتعاش هماهنگ
شيمى : ارتعاش هماهنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها