معنی و ترجمه کلمه hartree-fock approximation به فارسی hartree-fock approximation یعنی چه

hartree-fock approximation


شيمى : ضريب هارترى - فوک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها