معنی و ترجمه کلمه hasty breaching به فارسی hasty breaching یعنی چه

hasty breaching


نفوذ تعجيلى در ميدان مين ،عبور تعجيلى از ميدان مين
علوم نظامى : رخنه تعجيلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها