معنی و ترجمه کلمه haw finch به فارسی haw finch یعنی چه

haw finch


(ج.ش ).سهره منقار بزرگ وگردن کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها