معنی و ترجمه کلمه hawse pipe به فارسی hawse pipe یعنی چه

hawse pipe


علوم نظامى : چشمى لنگر
علوم دريايى : چشمه لنگر،چشمى لنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها