معنی و ترجمه کلمه hawthorn به فارسی hawthorn یعنی چه

hawthorn


(گ.ش ).خفچه ،کيالک ،درخت کويچ ،وليک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها