معنی و ترجمه کلمه hay cock به فارسی hay cock یعنی چه

hay cock


کومه مخروطى از علف خشک ،تل علف ،پشته علف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها