معنی و ترجمه کلمه hazardous goods به فارسی hazardous goods یعنی چه

hazardous goods


بازرگانى : امتعه خطرناک ،کالاهاى خطرناک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها