معنی و ترجمه کلمه he aimed it at me به فارسی he aimed it at me یعنی چه

he aimed it at me


اشاره اش بمن بود،سخنش متوجه من بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها