معنی و ترجمه کلمه he began to speak به فارسی he began to speak یعنی چه

he began to speak


شروع کردبه حرف زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها