معنی و ترجمه کلمه he bobbed a curtsy به فارسی he bobbed a curtsy یعنی چه

he bobbed a curtsy


سرى تکان داد،سلامى انداخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها