معنی و ترجمه کلمه he came to his senses به فارسی he came to his senses یعنی چه

he came to his senses


بهوش امد،بخودامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها