معنی و ترجمه کلمه he can read the sky به فارسی he can read the sky یعنی چه

he can read the sky


ستاره شناس است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها