معنی و ترجمه کلمه he cannot read or write به فارسی he cannot read or write یعنی چه

he cannot read or write


خواندن ونوشتن نميداند،سوادندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها