معنی و ترجمه کلمه he did half swear به فارسی he did half swear یعنی چه

he did half swear


سخت سوگنديادکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها