معنی و ترجمه کلمه he did not dislike itٹt. به فارسی he did not dislike itٹt. یعنی چه

he did not dislike itٹt.


هر چند،بى ميل نبود،ولى بى ميل هم نبود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها