معنی و ترجمه کلمه he didnot behave well به فارسی he didnot behave well یعنی چه

he didnot behave well


اوخوب رفتارنکرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها