معنی و ترجمه کلمه he died intestate به فارسی he died intestate یعنی چه

he died intestate


بى وصيت مرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها