معنی و ترجمه کلمه he does nothing but talk به فارسی he does nothing but talk یعنی چه

he does nothing but talk


فقط حرف ميزند،کارى جز حرف زدن ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها