معنی و ترجمه کلمه he fell prone به فارسی he fell prone یعنی چه

he fell prone


دمر افتاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها