معنی و ترجمه کلمه he fell to the ground به فارسی he fell to the ground یعنی چه

he fell to the ground


همينکه( يابمحض اينکه ) دويدن اغازکردبزمين افتاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها