معنی و ترجمه کلمه he got into a huff به فارسی he got into a huff یعنی چه

he got into a huff


رنجيد،اوقاتش تلخ شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها