معنی و ترجمه کلمه he had better p no such thing به فارسی he had better p no such thing یعنی چه

he had better p no such thing


بهتربودچنين استنباطى نکنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها