معنی و ترجمه کلمه he has a good mind به فارسی he has a good mind یعنی چه

he has a good mind


مايل است( يا نيت دارد )که انکار را انجام دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها