معنی و ترجمه کلمه he has small greek به فارسی he has small greek یعنی چه

he has small greek


کمى يونانى ميداند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها