معنی و ترجمه کلمه he has the p of forgiving به فارسی he has the p of forgiving یعنی چه

he has the p of forgiving


بخشيدن ازامتيازات وحقوق ويژه اوست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها