معنی و ترجمه کلمه he hit me in the wind به فارسی he hit me in the wind یعنی چه

he hit me in the wind


بامشت نفس مرابريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها