معنی و ترجمه کلمه he ia as leanas a rake به فارسی he ia as leanas a rake یعنی چه

he ia as leanas a rake


ازلاغرى دنده هايش راميتوان شمرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها