معنی و ترجمه کلمه he is a great person به فارسی he is a great person یعنی چه

he is a great person


شخص بزرگى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها