معنی و ترجمه کلمه he is a great thinker به فارسی he is a great thinker یعنی چه

he is a great thinker


ادم فکورى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها