معنی و ترجمه کلمه he is a oner at that به فارسی he is a oner at that یعنی چه

he is a oner at that


او در ان کار بى مانند است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها