معنی و ترجمه کلمه he is a prodigy of learning به فارسی he is a prodigy of learning یعنی چه

he is a prodigy of learning


اعجوبه ايست در دانش ،در علم معرکه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها