معنی و ترجمه کلمه he is a scholar in persian به فارسی he is a scholar in persian یعنی چه

he is a scholar in persian


در زبان فارسى فاضل( يا اديب ) است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها