معنی و ترجمه کلمه he is at his worst به فارسی he is at his worst یعنی چه

he is at his worst


بدترازهروقت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها