معنی و ترجمه کلمه he is f. of money به فارسی he is f. of money یعنی چه

he is f. of money


پول فراوان دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها